Finner ingen data.

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

+4791861187

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

+4747378653

Send e-post

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder / Annsattrepresentant

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send e-post