Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

91861187

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

47378653

Send e-post

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder / Annsattrepresentant

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send e-post