Trosopplæring 0-12 år


Barn og deres familier har en sentral plass i Lyngdal sogn. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.