SjelesorgDiakon og prest kan kontaktes for samtale når en møter utfordringer i livet som er vanskelige.
Tjenesten er gratis og kan benyttes av alle.
Diakon og prest har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon:
Svanhild Frøkedal
Tlf: 99 03 28 94 
E-post