SjelesorgDiakon og prest kan kontaktes for samtale når en møter utfordringer i livet som er vanskelige.
Tjenesten er gratis og kan benyttes av alle.
Diakon og prest har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon:
Diakon
Siri Syrstad
Tlf: 41 44 43 88
E-post