Konfirmasjon


Aldersgruppe: 9. klasse
Lyngdal kirke, Austad kirke, Kvås kirke og Korshamn kapell

 

I konfirmasjonstiden får konfirmantene et møte med hva det vil si å være kristen, de blir kjent med Jesus, med seg selv og med kirken. Vi ønsker å vise at kirken er der for dem og være til hjelp til å møte livet. Det er mange ledere involvert og konfirmantene får dermed mulighet til å bli kjent med andre kristne. For mange er konfirmasjonstiden en viktig tid og vi ønsker å ta konfirmantene på alvor og snakke om relevante ting med dem, feks. å sette grenser, etikk, liv og død og håp.


Man må være døpt for å bli konfirmert. Er du ikke døpt ordner vi med dåp før konfirmasjonen, enten i en egen dåpsgudstjeneste eller i en av de ordinære gudstjenestene.

 

Kontaktinformasjon:
Ruth Miriam Foss
Tlf: 99 42 26 19
E-post