Den norske kirke i Lyngdal 


Den norske kirken i Lyngdal består av 3 sokn og 5 menigheter. I listen under finner du lenke til til de ulike menighetene.

 

Austad menighet info...

Besøk nettside

 

Kvås menighet info...

Besøk nettside

 

Lyngdal menighet info

Besøk nettside