Besøk på sykehus og institusjonDiakonen kan kontaktes for besøk på helsehus, sykehus, i fengsel eller andre institusjoner.

 

Kontaktinformasjon:
Diakon
Siri Syrstad
Tlf: 41 44 43 88
E-post