Kontaktinformasjon


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send epost

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send epost