Fellesskapsbyggende utvalg - Lyngdal sokn


 

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem i gudstjenesteutvalget / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Anette Bjørneli

95844117

Sokneprest i Lyngdal / Medlem Lyngdal MR / Geistlig varamedlem Lyngdal FR

Ragnhild Synnøve Lied

+4791772583

Medlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Dag Sandal

98281660