Fellesskapsbyggende utvalg - Lyngdal sokn


 

Fellesskapsbyggende utvalg Lyngdal sokn

Anette Bjørneli

95844117

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Medlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Dag Sandal

98281660

Fellesskapsbyggende utvalg Lyngdal sokn

Dag Sandal

98281660