Austad menighetsutvalg


 

Medlem i Austad menighetsutvalg

Ragnhild Ellingsen

99152839

Send e-post

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

+4741687499

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send e-post

Meldlem Austad menighetsutvalg

Sylvia Krossli Ljøkjell

99238986

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Medlem Austad MU

Helge Tislavoll

91122691

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Austad menighetsutvalg

Rolf Øveland

90105144

Send e-post