Ansatte


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Administrasjon

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Kirkegårdsleder i Lyngdal / Prostesekretær i Lister og Mandal

Silje Mari Hellås

47378653

Send e-post

Daglig leder Lyngdal sokn

Hedda Marie Nyland

99332054

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send e-post

Kirketjenere, Vertskapsleder/kjøkkenansvarlig, Klokker, og Renholder

Kirketjener Austad

Gustava Nissen Berntsen

+4791850716

Send e-post

Vertskapsleder/Kjøkkenansvarlig

Janelia Fride Erlandsen

977 66 700

Send e-post

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

+4741687499

Send e-post

Vedlikeholdsarbeider Lyngdal Kirkesenter, Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Jan R. Frostestad

97729723

Send e-post

Klokker Kvås

Rolv Gunnar Gitlestad

97684524

Send e-post

Renholder Lyngdal kirkekontor

Inger Gremaud-Kunz

48200184

Send e-post

Kapelltjener Korshamn

Jan Kåre Hananger

+4791391021

Send e-post

Kirketjener Lyngdal og byggteknisk ansvarlig i Lyngdal kirkelige fellesråd

Inge Hægeland

90082173

Send e-post

Kirketjener Konsmo kirke / Nestleder Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send e-post

Kirketjener Grindheim

Liv Vasland

48608790

Send e-post

Kirketjener Kvås

Tor Vatnedal

91104575

Send e-post

Prester

Ungdomsprest / kapellan i Lyngdal, Kvås og Austad og Kvås / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Ruth Miriam Foss

99422619

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send e-post

Sokneprest / Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Grindheim sokneråd

Tore Smeplass

95987160

Send e-post

Prost i Lister og Mandal / Geistlig medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post

Diakon, Kirkemusikere, Trosopplærer og Ungdomsarbeidere

Trosopplærer Konsmo og Grindheim

Sindre Sandvand Aase

90657799

Send e-post

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Endre Frigstad

46529446

Send e-post

Organist Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Kaldo Kiis

95707854

Send e-post

Kirkemusiker Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Margot Kiis

90206152

Send e-post

Ungdomsarbeider Lyngdal Kirkesenter

Johanna Aarhoug Salvesen

40036331

Send e-post

Trosopplærer i Lyngdal

Anne-Margrethe Storaker

97089559

Send e-post

Diakon

Siri Syrstad

41444388

Send e-post

Gravplassadministrasjon og Gravplassarbeidere

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

Odd Reidar Fåland

97692516

Send e-post

Kirkegårdsleder i Lyngdal / Prostesekretær i Lister og Mandal

Silje Mari Hellås

47378653

Send e-post

Kyrkjegardsarbeider Grindheim

Tom Strurla Ledang

90100575

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

91861187

Send e-post

Kirkegårdsarbeider i Kvås

Stine Emilie Vogsland

98125111

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Konsmo

Hans Birger Vrålstad

99478223

Send e-post

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send e-post