Ansatte


Lyngdal kirkelige fellesråd

Adresse: Postboks 265, 4576 Lyngdal - se kart
Besøksadresse: Fiboveien 32
Telefon:
47 97 30 01
Epost:  S
end epost

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd samt prester ved Lyngdal kirkekontor og Audnedal kirkekontor. Du finner nederst kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd og rådenes ulike utvalg.

Administrasjon

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

+4741690096

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

+4747378653

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

+4795853501

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post

Kirketjenere, Klokker, Kokk og Renholder

Kirketjener Austad

Gustava Nissen Berntsen

+4791850716

Send e-post

Kirketjener Austad / Leder Austad menighetsutvalg

Marianne Fredbo

+4741687499

Send e-post

Klokker Kvås

Rolv Gunnar Gitlestad

97684524

Send e-post

Renholder Lyngdal kirkekontor

Inger Gremaud-Kunz

+4748200184

Send e-post

Kapelltjener Korshamn / Medlem Austad menighetsutvalg

Inger Lill Hananger

95704585

Send e-post

Prostesekretær / Kontorfullmektig / Kirketjener Lyngdal/ Annsattrepresentant

Silje Mari Hellås

+4747378653

Send e-post

Kirketjener Konsmo

Sissel Birkeland Håland

+4791888156

Send e-post

Kyrkjetenar Grindheim

Lise Finseth Løland

+4790942663

Send e-post

Kirketjener Lyngdal / Byggteknisk leder / Annsattrepresentant

Arnt Edvin Nøkland

90968486

Send e-post

Kirketjener Kvås

Tor Vatnedal

91104575

Send e-post

Prester

Ungdomsprest / kapellan i Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år

Ruth Miriam Foss

+4799422619

Send e-post

Prost i Lister / Medlem Lyngdal FR / Varamedlem Lyngdal MR / Varamedlem Hægebostad FR

Geirulf Grødem

+4747374079

Send e-post

Fungerende sokneprest i Lyngdal, Austad og Kvås

Olav Torgny Lehne

+4791614519

Send e-post

Prest

Sverre Elgvin Lied

+4798627711

Send e-post

Sokneprest i Hægebostad med Lyngdal som tjenesteområde

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send e-post

Sokneprest Konsmo og Grindheim / Medlem i Konsmo MR og Grindheim SR

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send e-post

Diakon, Kirkemusikere og Trosopplærere

Diakon

Svanhild Frøkedal

+4799032894

Send e-post

Organist Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Kaldo Kiis

+4795707854

Send e-post

Kirkemusiker Lyngdal, Austad og Kvås / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Margot Kiis

+4790206152

Send e-post

Organist Konsmo og Grindheim

Elisabeth Seland

+4745600886

Send e-post

Gravplassadministrasjon og Gravplassarbeidere

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

+4741690096

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Kvås

Alf Raymond Bordvik

97726720

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås

Odd Reidar Fåland

+4797692516

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Lyngdal, Austad og Kvås / Verneombud

David Mathisen

+4791861187

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar Grindheim

Sven Verdal

+4791613345

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Konsmo

Hans Birger Vrålstad

+4799478223

Send e-post

Fellesråd, menighetsråd og utvalg

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Austad Menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Grindheim sokneråd

91919819

Send e-post