Trosopplæringsutvalget 0-12 år - Lyngdal sokn


 

Medlem Lyngdal MR / Medlem Økonomi og bookingutvalg / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Rune Halvorsen

90191327

Send epost

Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Rebekka Stavrum Hoholm

99453336

Send epost

Varamedlem Lyngdal menighetsråd / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Lena Stangeland Knudsen

95908977

Send epost

Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Lilliane Therese Hananger Nøkland

95747326

Send epost

Trosopplærer Lyngdal, Konsmo og Grindheim

Anne-Margrethe Vinvand Storaker

+4797089559

Send epost

Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Torill Tobiassen

+4793862755

Send epost