Trosopplæringsutvalg Konsmo og Grindheim


 

Daglig leder Konsmo og Grindheim sokn / Kirkegårdsleder Konsmo og Grindheim

Ingunn Birkeland

41690096

Send e-post

Kirketjener Konsmo kirke / Nestleder Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send e-post

Medlem Grindheim sokneråd

Ragnhild Margrethe Huseby Solås

41528770

Send e-post

Prost i Lister og Mandal / Geistlig medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Geir Ola Tveit

95808836

Send e-post