Lyngdal menighetsråd


 

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem i gudstjenesteutvalget / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Anette Bjørneli

95844117

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Kirkemusikalsk utvalg / Medlem i Austad menighetsutvalg

Ragnhild Ellingsen

99152839

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Per Espeland

97062855

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalg 13-18 år

Asger Friis

98433275

Send e-post

Prost i Lister / Medlem Lyngdal FR / Varamedlem Lyngdal MR / Varamedlem Hægebostad FR

Geirulf Grødem

+4747374079

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Økonomi og bookingutvalg / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Rune Halvorsen

90191327

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Lyngdal FR

Trygve Haugeland

99210233

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Lyngdal FR

Mari Grave Håland

90689660

Send e-post

Leder Lyngdal MR

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Varamedlem Lyngdal menighetsråd / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12 år

Lena Stangeland Knudsen

95908977

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Diakoniutvalget

Torhild Marie Lindland

99640565

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Varamedlem Lyngdal FR

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Dag Sandal

98281660

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år / Medlem Diakoniutvalget

Eugen Søvik

95164532

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal FR

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Austad menighetsutvalg

Rolf Øveland

90105144

Send e-post