Lyngdal menighetsråd


 

Medlem Lyngdal menighetsråd /

Ivar Damman

99799876

Send e-post

Medlem i Lyngdal MR

Noomi Eikeland

90547255

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR

Karl Emil Erlandsen

90989257

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Per Espeland

97062855

Send e-post

Medlem i Lyngdal MR / Medlem Kirkemusikalsk utvalg

Ingrid Anne Eggebø Hansen

48085514

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Lyngdal kirkelige fellesråd

Trygve Haugeland

99210233

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR

Mari Grave Håland

90689660

Send e-post

Leder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Medlem av Lyngdal MR / Medlem i arbeidsutvalget til Lyngdal MR / Medlem i økonomi og bookingutvalget

Stein Asle Johnsen

97599049

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem i Lyngdal MR og AU / Medlem i fellesskapsbyggende utvalg

Sverre Elgvin Lied

98627711

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Diakoniutvalget

Torhild Marie Lindland

99640565

Send e-post

Varamedlem Lyngdal meighetsråd

Liss Mona Lindstrand

90968132

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Driftsutvalg (Lyngdal Kirkesenter)

Dag Sandal

98281660

Send e-post

Varamedlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalget 0-12

Atle Storaker

90747104

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Trosopplæringsutvalget 13-18 år / Medlem Diakoniutvalget

Eugen Søvik

95164532

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post