Lyngdal kirkelige fellesråd


 

Medlem Konsmo menighetsråd / Varamedlem Lyngdal FR

Britt Dalan

91109509

Send e-post

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Britt Egebø

99695686

Send e-post

Kommunalt medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Johan Ekeland

91863466

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal kirkelige fellesråd

47973001

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Lyngdal kirkelige fellesråd

Trygve Haugeland

99210233

Send e-post

Kommunalt medlem Lyngdal FR

Unni Nilsen Husøy

97008615

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Medlem Lyngdal FR

Mari Grave Håland

90689660

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Lyngdal menighetsråd

47973001

Send e-post

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Svein Ove Nepstad

97110685

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Medlem Lyngdal kirkelige fellesråd

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Medlem Grindheim sokneråd

Trond Rydlende

91162595

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal FR

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post

Prost i Lister og Mandal / Geislig medlem i Lyngdal kirkelige fellesråd

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send e-post