Kvås menighetsutvalg


 

Medlem Kvås menighetsutvalg / Medlem Kvås kirkemusikalske utvalg

Gro Alvheim

41474785

Send e-post

Kvås menighetsutvalg

Rune Hauan

40414600

Send e-post

Medlem Kvås menighetsutvalg / Medlem Diakoniutvalget

Gunn Thorbjørnsen Hestad

97778616

Send e-post

Postboks 265, 4576 Lyngdal

Kvås menighetsutvalg

47973001

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Varamedlem Lyngdal FR

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Medlem Kvås menighetsutvalg

Marit Vegge

98853495

Send e-post