Konsmo menighetsråd


 

Medlem Konsmo menighetsråd

Jorunn Birkeland

99225063

Send epost

Leder Konsmo menighetsråd

Liv Birkeland

93056787

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Varamedlem Lyngdal FR

Britt Dalan

91109509

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Britt Egebø

99695686

Send epost

Kirketjener Konsmo kirke / Medlem Konsmo menighetsråd

Richart Håland

91695713

Send epost

Kirkekontoret i Audnedal, Konsmogarden 6, 4525 Konsmo

Konsmo menighetsråd

91919819

Send epost

Medlem Konsmo menighetsråd / Medlem Lyngdal FR

Svein Ove Nepstad

97110685

Send epost

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Anne Grethe Nordtveit

91322690

Prost i Lister og Mandal

Geir Ola Tveit

+4795808836

Send epost

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Brit Bakken Ødegård

93491665

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Jens Ågedal

469 62 740

Varamedlem Konsmo menighetsråd

Reidar Iver Ågedal

41494862