Arbeidsutvalget Lyngdal MR


 

Leder Lyngdal MR

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Varamedlem Lyngdal FR

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal FR

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post