Arbeidsutvalget Lyngdal MR


 

Leder Lyngdal MR

Turid Torland Håland

48998906

Send e-post

Fungerende sokneprest i Lyngdal, Austad og Kvås

Olav Torgny Lehne

+4791614519

Send e-post

Sokneprest i Lyngdal / Medlem Lyngdal MR / Geistlig varamedlem Lyngdal FR

Ragnhild Synnøve Lied

+4791772583

Send e-post

Medlem Lyngdal MR / Leder Kvås menighetsutvalg / Varamedlem Lyngdal FR

Torbjørn Ougland

41389219

Send e-post

Nestleder Lyngdal MR / Varamedlem Lyngdal FR

Tor Arild Tobiassen

97760504

Send e-post

Daglig leder Lyngdal menighet / Kirkegårdsleder / Medlem Økonomi og bookingutvalg

Marian Vogsland

45286578

Send e-post