Kirkevalget 2023 - Alt du trenger å vite


Ved å stemme i kirkevalget, er du med på å forme morgendagens kirke. 

Foto: Simen Prestaasen / Den norske kirke

Du kan forhåndsstemme når og hvor du vil på nett fra 10. august til 6. september 2023. Besøk kirkevalget.no for å avgi din digitale forhåndsstemme. Her finner du informasjon om alt du trenger å vite angående kirkevalget. Husk at det er hemmelig valg og at det er to valg.

Det ene er valg (lokalt) av menighetsråd i Lyngdal, menighetsråd i Konsmo eller sokneråd i Grindheim. Trykk på lenkeknappene nedenfor for å se hvem som er kandidater og evt. laste ned stemmeseddel (stemmeseddeler vil selvsagt også være tilgjengelig ved forhåndstemming og på valgdagen 11. september).

 

Lyngdal menighetsråd

 

Konsmo menighetsråd

 

Grindheim sokneråd

 

Det andre er valg til Bispedømmeråd og Kirkemøte (regionalt og nasjonalt). Her har du fem muligheter. Du kan stemme på en av de fire listene som stiller til valg: Bønnelista, Frimodig kirke, Nominasjonskomiteens liste eller Åpen folkekirke. Det er også mulig å stemme blankt. På nettsidene til de ulike listene vil du finne oversikt og presentasjoner av hvem som stiller til valg for listen til Agder og Telemark bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Det er mulig å forhåndsstemme ved oppmøte i Lyngdal sokn på følgende sted, datoer og tidspunkt:

Lyngdal Kirkesenter kl. 10:00 - 12:00 torsdag 10.08., 17.08., 24.08., 31.08. og 07.09.
Lyngdal Kirkesenter kl. 12:00 - 13:00 søndag 27.08.
Austad kirke kl. 12:00 - 13:00 søndag 27.08.
Lyngdal Helsehus kl. 10:00 - 14:00 torsdag 31.08.
Lyngdal Kirkesenter kl. 15:00 - 20:00 torsdag 31.08. 
Kvås kirke kl. 20:00 - 21:00 søndag 03.09.

Selve valgdagen 11. september avholdes kirkevalget i Lyngdal sokn i nær tilknytting til kommunevalget slik:

Austad stemmekrets: Grendehuset kl. 13:00 - 18:00.
Berge stemmekrets: Lyngdal kulturhus kl. 10:00 - 20:00.
Vemestad stemmekrets: Kvås sambrukshus kl. 13:00 - 18:00. 
Å stemmekrets: Lyngdalshallen kl. 10:00 - 20:00.

Det er mulig å forhåndsstemme ved oppmøte i Konsmo sokn og Grinheim sokn på følgende sted, dato og tidspunkt:

Konsmo kommunehus kl. 15:00 - 20:00 torsdag 31.08.

Selve valgdagen 11. september avholdes kirkevalget i Konsmo sokn og Grinheim sokn i nær tilknytting til kommunevalget slik:

Konsmo stemmekrets: Konsmo kommnehus kl. 10:00 - 19:00. 
Byremo stemmekrets: Byremo omsorgssenter kl. 10:00 - 19:00.

Tilbake