Menighetsbladet nr. 1 2022


Årets først utgave av Menighetsbladet for Audnedal er nå tilgjengelig. Trykk "Les mer" så finner du link til bladet under bildet.

Tilbake