Sverre Lid blir ny sokneprest i Lyngdal


Onsdag 2. juni takket Sokneprest i Feda og Fjotland Sverre Lied, ja til stillingen og blir ny sokneprest i Lyngdal. Han starter i jobben 1. oktober.  

 

Vi gleder oss over å få en sokneprest som kjenner menighetene og Lyngdal godt, etter å ha bodd her i 13 år. Han har vikariert som prest her tidligere og vært engasjert i Lyngdal gjennom frivillig arbeid. Sverre kommer fra stillingen som sokneprest i Feda og Fjotland og følger sine konfirmanter der frem til konfirmasjon i september før han starter på jobb i Lyngdal. 

Tilbake