Informasjon angående soknepreststillingen i Lyngdal


Mandag 31. mai gav Agder og Telemark bispedømmeråd beskjed til prosten og Lyngdal menighetsråd om at prest ansatt som ny sokneprest i Lyngdal sokn fra og med 1. juni har trukket seg fra stillingen og ikke vil tiltre. Tilbud om stilling er nå gitt til neste søker som ble innstilt til stillingen av bispedømmerådet. 

 

 

Tilbake