Ledige stillinger: Trosopplærer


Lyngdal kirkelige fellesråd lyser ut to ledige stillinger. Vi søker trosopplærer i inntil 80 % stillingsstørrelse i Lyngdal sokn og trosopplærer i 20 % stilling i Konsmo sokn og Grindheim sokn. Stillingene kan kombineres slik at det samlet blir inntil 100 % stillingsstørrelse. "Les mer" så finner du utlysningsteksene under bildet.

 

Tilbake