Vernerunde 2020 - Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø


I henhold til vedtatt plan for arbeidsmiljøkartlegging gjennomføres det denne uken en digital vernerunde. Alle ansatte i Lyngdal kirkelige fellesråd inkludert prestene ved Lyngdal kirkekontor og Audedal kirkekontor er omfattet av kartlegginen.

Kartlegginen er knyttet til det enkelt bygg du normalt arbeider i. Arbeider du normalt i flere bygg må du besvare en gang pr. bygg. Eksempler: Kirketjener svarer for det kirkebygget som man jobber i (normalt ett bygg). Prest/organist svarer for alle de kirkebygg og/eller kirkekontor som man jobber i (normalt flere bygg). Trenger du hjelp til å avgjøre hvor mange bygg du normalt jobber i så ta kontakt med meg.

Bearbeide resultater av kartleggingen og tiltak som må gjennomføres på bakgrunn av den, vil bli delt med alle ansatte ink. prester. Frist for å besvare kartlegginen er torsdag 12. november kl. 23:00.

Trykk på lenken nedenfor for å starte kartlegginen.

 

 

Vernerunde 2020