Avlysninger som følge av nasjonale smittevernregler


På grunn av den nasjonale smittesituasjonen og gjeldende smittevernregler blir det heller ikke søndag 11. april mulighet til å komme til gudstjeneste eller andre arrangementer i Lyngdal sokn, Konsmo sokn og Grindheim sokn. De nåværende nasjonale smittevernregler gjelder frem til om med onsdag 14. april. Unntaket er arrangmeneter for barn og unge, begravelser, bisettelser, vielser og dåp som kan gjennomføres i henhold til nasjonale regler. Fortsett å ta vare på deg selv og dine! Guds fred!

 

Tilbake